Členské příspěvky pro rok 2020

Všem členům přejeme vše nejlepší v novém roce 2020. Také prosíme o uhrazení členských příspěvků pro rok 2020 do konce ledna 2020 Členský příspěvek je ve stejné výši 1500,- Kč. Příspěvek laskavě uhraďte na účet č: 2499504329/0800. Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo (110 0xxx). Nové karty budeme po uhrazení členského příspěvku zasílat poštou, proto v případě změny aktualizujte své poštovní adresy na e-mailu: klub@golfklubmesice.cz nebo na telefonním čísle: 723 719 862

Kontakt

Golf Klub Měšice, z.s.
Nosticova 16, 250 64 Měšice
+420 723 719 862