Členské karty 2019

Karty členů, kteří uhradili příspěvky do konce ledna 2019, jsme 29.3. odeslali. Zbývající karty (úhrada členství po 1.2.) budeme odesílat po jejich obdržení v průběhu dubna.

Členské příspěvky pro rok 2019

     Všem členům přejeme vše nejlepší v novém roce 2019. Také prosíme o uhrazení členských příspěvků pro rok 2019 do konce ledna 2019. Členský příspěvek je ve stejné výši 1500,- Kč. Příspěvek laskavě uhraďte na účet č: 2499504329/0800. Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo (110 0xxx). Nové karty budeme po uhrazení členského příspěvku zasílat poštou, proto v případě změny aktualizujte své poštovní adresy na e-mailu klub@golfklubmesice.cz nebo na telefonním čísle: 723 719 862

 

 

  

 

 

Kontakt

Golf Klub Měšice, z.s.
Nosticova 16, 250 64 Měšice
+420 723 719 862