Aktuální info (27.3.2017)

Nové karty jsou k dispozici.Členské příspěvky 2017

Všechny členy klubu prosíme o uhrazení členských příspěvků pro rok 2017 do konce ledna 2017. Členský příspěvek je ve stejné výši 1500,- Kč. Příspěvek laskavě uhraďte na účet č: 2499504329/0800. Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo (110 0xxx). Nové karty budeme po uhrazení členského příspěvku zasílat poštou, proto v případě změny aktualizujte své poštovní adresy na e-mailu klub@golfklubmesice.cz.

 

 

 

Kontakt

Golf Klub Měšice, z.s.
Nosticova 16, 250 64 Měšice
+420 723 719 862